Kennismakingsbezoek Maarten Poorter

Kennismakingsbezoek Maarten Poorter aan De Kat

Vandaag was stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter voor een kennismaking op bezoek bij De Kat.

Hij werd vergezeld door Renata Oehlers, beleidsrealisator en Stephany van Veen, gebiedsmakelaar Dapperbuurt en Oostpoort.

Het was een plezierige en ontspannen ontmoeting, waarin na een bezoekje aan de taalklas, ruimte was om over en weer van gedachten te wisselen over de onderwerpen die extra aandacht vragen in de Dapperbuurt en waar De Kat bij betrokken is, zoals eenzaamheid voorkomen bij oudere vrouwen, begeleiding van schoolkinderen bij huiswerk en een veilige ruimte bieden voor meisjes om zich verder te ontwikkelen tot zelfredzame persoonlijkheden.

Er werden leuke ideeën geopperd voor samenwerkingen in de buurt rond de genoemde onderwerpen die zeker volgend jaar verder uitgewerkt zullen worden.

De Kat dankt Maarten Poorter voor de tijd die hij wilde nemen om kennis te maken met De Kat en haar uitdagingen.