Meldcode het Kathuis

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (hierna: meldcode)

Vs. 4-9-2018

Maak jij je wel eens zorgen over de thuissituatie van één van onze cursisten of één van de kinderen? Blijf er niet mee rondlopen! Bespreek je zorgen met onze vertrouwenspersoon Ellen Rijsemus. Zij is te bereiken per email info@kathuis.nl 

Samen bekijken jullie wat er met deze zorgen kan gebeuren.

De Nederlandse overheid besteedt veel aandacht aan de preventie van kindermishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld. Sinds juni 2013 is er een wet die beroepskrachten verplicht om melding te doen van gevallen waarin huiselijk geweld mogelijk een rol speelt. Voor beroepskrachten in bijvoorbeeld het onderwijs, huisartsen, kinderdagverblijven enz. is de meldcode uitgebreid.

Ook vrijwilligersorganisaties moeten een meldcode invoeren. Vrijwilligersorganisaties hoeven alleen stap 1 en 2 van de meldcode in te voeren.

In de beschikking van Stadsdeel Oost voor het Kathuis staat als verplichtende voorwaarde opgenomen dat het Kathuis de meldcode moet invoeren en moet aanhaken bij het beleid voor de preventie van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Meldcode Kathuis

Voor het Kathuis is de meldcode uitwerkt als volgt:

Stap 1:  signaleren en bespreken met de vertrouwenspersoon van het Kathuis.

Je deelt je zorgen met de vertrouwenspersoon en samen bekijken jullie wat er moet gebeuren.

Stap 2:  melden bij Veilig Thuis

Als de vertrouwenspersoon advies wilt hebben, of als jullie vinden dat je zorgen opgepakt moeten worden door een professional, neemt de vertrouwenspersoon contact op met Veilig Thuis.

Wat is het belang van één aanspreekpunt?

Het Kathuis heeft één aanspreekpunt: de vertrouwenspersoon.

Als je je zorgen maakt om een cursist of een van de kinderen is het soms moeilijk te weten of je wat moet doen en zo ja, wat je dan moet doen.   

Je weet nu bij wie je binnen de organisatie terecht kunt met je zorgen en je vragen.

Dit vergroot de kans dat je zorgen worden opgepakt en een problematische situatie wordt opgelost.

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar je zorgen. Na een gesprek kan de vertrouwenspersoon advies vragen aan Veilig Thuis en/of een melding doen.