Vacature coördinator

Vacature coördinator

TAAKOMSCHRIJVING

 Onderhouden van contacten met:
 de docenten en vrijwilligers die voor Stichting Vrouwenruimte de Kat werken
 externe organisaties zoals het Stadsdeel en andere relevante gemeentelijke organisatie
 met organisaties die gebruik (willen) maken van het Kathuis
 je zorgt voor en/of houdt toezicht op de dagelijkse organisatie van de lessen en andere
activiteiten die in het Kathuis plaatsvinden
 je zorgt voor het innen van de lesgelden en doet voorkomende secretariële en
administratieve werkzaamheden.
 je verzorgt de PR en communicatie van Stichting Vrouwenruimte de Kat
 je ondersteunt en draagt bij aan alle activiteiten van Stichting de Kat voor zover deze
tot de taak en verantwoordelijkheid van de coördinator kunnen worden gerekend

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?

 Organisatietalent
 Zelfwerkzaamheid
 Initiatiefrijk
 Inzicht en visie om te kunnen sparren over het beleid, jaarplan en aanbod activiteiten,
ook t.b.v. subsidieaanvragen en fondsenwerving
 Alertheid op nieuwe ontwikkelingen in het werkgebied die het taakveld kunnen
verdiepen of uitbreiden.
 Je vindt het leuk om met vrijwilligers en met vrouwen te werken

WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE AANGEBODEN?

Je kunt gratis de cursussen van de VCA volgen.
WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
 Een leuke werkomgeving en veel waardering voor je inzet.
 Ontmoeting met veel vrouwen met diverse culturele en sociale achtergrond.
 (Gratis) cursusaanbod van VCA en het stadsdeel.
 In het Kathuis kun je veel leren en veel nieuwe ervaringen opdoen.
WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
De Kat is een goed lopende organisatie waar je veel bijzondere en enthousiaste mensen ontmoet.
Je levert een bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid van (migranten)vrouwen,
kinderen en jongeren.

WERKTIJDEN

3 dagdelen per week in overleg in te delen.

HOE KOM JE IN AANMERKING?

Stuur een motivatie en cv naar de contactpersoon Michaëla Coenraads via info@vrouwenruimtedekat.nl