Vacature taaldocent

Vacature taaldocent

Wil je Nederlandse les geven aan vrouwen uit zeer diverse landen?

Dit kan bij Stichting de Kat, al meer dan 35 jaar een organisatie voor en door vrouwen.

TAAKOMSCHRIJVING

Het geven van Nederlandse les aan een groep beginners en/of licht gevorderden. Het signaleren, informeren en doorverwijzen van vrouwen met sociale en maatschappelijke vragen is hier ook onderdeel van. De groep bestaat uit 6 tot maximaal 15 vrouwen. Vorig jaar hebben we les gegeven aan vrouwen uit 21 verschillende landen.

Er kan gebruikt worden gemaakt van bestaand materiaal. Het is fijn als je ook eigen materiaal ontwikkelt, passend bij de vraag van de vrouwen en je eigen stijl. Naast het lesgeven ben je bereid (of vindt je het leuk) een bijdrage te leveren aan andere activiteiten van De Kat, zoals de jaarlijkse open dag en schoonmaakdag, voorlichtingen en dialoogtafels.

De Kat leidt niet op voor de inburgeringcursus, maar biedt ondersteuning bij het leren van de taal en het wegwijs worden in de Nederlandse samenleving.

Er zijn geen toetsen of examens.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?

Goede kennis van- en affiniteit met de Nederlandse taal in woord en geschrift; affiniteit met (migranten)vrouwen; liefst enige ervaring in lesgeven; enthousiasme; creativiteit; flexibiliteit. Je hebt belangstelling voor de sociale en culturele achtergrond van de vrouwen.
 

WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE AANGEBODEN?

Voordat je begint kun je lessen van de andere docenten bijwonen, het team docenten staat je graag bij met raad en daad. Het is mogelijk trainingen en bijscholingen te volgen via stadsdeel, VCA of organisaties voor taalonderwijs aan migranten.
 

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?

  •  een prettige werkomgeving;
  • je werkt zelfstandig, je kennis, ervaring en creativiteit komen goed aan bod; 
  • de ontmoeting met bijzondere vrouwen is inspirerend; 
  • het werk voor De Kat is zeer dankbaar;
  • een onkostenvergoeding per dagdeel

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?

  • Je draagt bij aan een belangrijke maatschappelijke vraag
  • Je leert veel van de ontmoeting met vrouwen van diverse culturele en maatschappelijke achtergronden

WERKTIJDEN

  • De groep beginners is op dinsdagochtend tussen 09.00 en 11.00 

HOE KOM JE IN AANMERKING?

Stuur je  CV en motivatie per email naar info@vrouwenruimtedekat.nl.
Er is een gesprek met een bestuurslid en een van de andere docenten.