Beleidsplan Stichting De Kat

Beleidsplan Stichting
De Kat

– Naam instelling: Stichting Vrouwenruimte De Kat 

– RSIN: 8088 11 290

– Adres: Wagenaarstraat 184
1093 EB Amsterdam

– Telefoon: 020-694 7214

– E-mail: info@vrouwenruimtedekat.nl

– KvK nummer: 41202399

– IBAN: NL95 INGB 0005260463

Beleid en strategie

Stichting De Kat is in de jaren 80 van de vorige eeuw gestart door een groep vrouwen uit de Dapperbuurt om de emancipatie van vrouwen in Amsterdam Oost te bevorderen, hen uit hun isolement te halen en te laten participeren in de maatschappij.

Stichting Vrouwenruimte De Kat is een organisatie voor en door vrouwen in Amsterdam-Oost. Wij zijn gevestigd in de Dapperbuurt, vlak bij de Dappermarkt. Alle vrouwen uit heel Amsterdam zijn welkom bij De Kat.

Het beleid van Stichting De Kat tot nut van het Algemeen is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling.

De Kat heeft als doel om vrouwen met diverse achtergronden samen te brengen en de emancipatie, zelfredzaamheid en participatie van vrouwen te verbeteren. De Kat draagt door haar feministische verleden zorg voor vrouwen die in de 21-e eeuw nog steeds te maken hebben met ongelijkheid.

Vrouwen uit zeer diverse landen, waaronder Marokko, Egypte, China, Hongkong, Turkije, Rusland, Colombia, Ecuador, Bosnië, Slovenië, Azerbeidzjan, Bulgarije, Frankrijk, Spanje, Polen, Singapore, Chili, Nepal, Argentinië, Pakistan en de Filipijnen, nemen deel aan de activiteiten van De Kat.

Stichting De Kat is een ruimte voor het uitwisselen van verhalen en meningen. Nieuwsgierigheid naar het onbekende, respect voor het verschillende en omarming van het gelijke maken dat vrouwen harmonieus en constructief bij elkaar kunnen komen. De deur staat open voor vrouwen die zich geïsoleerd en/of eenzaam voelen.

De stichting draait op vrijwilligerswerk. Zowel het bestuur als het docententeam bestaat uit vrijwilligers die graag een steentje bijdragen aan empowerment van vrouwen.

Activiteiten van Stichting De Kat

– Nederlandse taallessen voor beginners, licht-gevorderden en gevorderden;

– KNS-lessen (kennis van de Nederlandse samenleving);

– Kookclub;

– Koffie/kletsochtenden; 

– Naast de bovengenoemde wekelijkse activiteiten bieden wij ook praktische informatie, voorlichting en bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. 

Bestuurssamenstelling 

– Voorzitter: Madelon Meijer

– Penningmeester: Seline Akinyi Ouma

– Secretaris: Tineke Koopman

– Algemeen bestuurslid: Michaëla Coenraads

Onkosten en vacatiegeld

Onze bestuursleden ontvangen geen onkosten of vacatiegeld voor de vervulling van hun functie. 

Financiële gegevens van Stichting De Kat

– Inkomsten:  Stichting De Kat wordt gesubsidieerd door Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost. Aan de cursisten wordt er een kleine bijdrage van 25,- euro per studiejaar gevraagd voor het volgen van de Nederlandse les.

– uitgaven bestaan uit:
– vaste lasten zoals huur, gas en licht, internet en telefonie, verzekeringen;
– koffie/thee voor de cursisten en bezoekers;
– lesmateriaal;
– kantoorartikelen;
– schoonmaakmiddelen;
– Kosten voor beheer van de ruimte: reparatie, onderhoud en onverwachte kosten;
– vrijwilligersbijdrage voor docenten en coördinatoren van 5 euro per dagdeel.

De inkomsten en het vermogen van De Kat worden beheerd door de penningmeester en het bestuur van de stichting.

Het vermogen van stichting De Kat wordt op verantwoord manier en volgens de begroting besteed conform de doelstelling. 

Bestemming batig liquidatiesaldo

Na ontbinding van de stichting, een batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.   

Activiteitenplan Stichting De Kat 2019
Exploitatie Kathuis 2019
Financieel jaarverslag De Kat 2018