Vacature taaldocent voor Beginners

Vacature taaldocent voor Beginners

TAAKOMSCHRIJVING
Het geven van Nederlandse les aan een groep beginners. De groep bestaat uit 6 tot maximaal 15
vrouwen.

Er kan gebruikt worden gemaakt van bestaand materiaal. Het is fijn als je ook eigen materiaal ontwikkelt, passend bij de vraag van de vrouwen en je eigen stijl. Naast het lesgeven ben je bereid (of vindt je het leuk) een bijdrage te leveren aan andere activiteiten van De Kat.
De Kat leidt niet op voor de inburgeringcursus, maar biedt ondersteuning bij het leren van de taal en het wegwijs worden in de Nederlandse samenleving. 
Er zijn geen toetsen of examens. 

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Goede kennis van- en affiniteit met de Nederlandse taal in woord en geschrift; affiniteit met (migranten)vrouwen; liefst enige ervaring in lesgeven; enthousiasme; creativiteit; flexibiliteit. Je hebt belangstelling voor de sociale en culturele achtergrond van de vrouwen.

WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE AANGEBODEN?
Voordat je begint kun je lessen van de andere docenten bijwonen. Het team docenten zal je graag
met raad en daad bijstaan. Het is mogelijk trainingen en bijscholingen te volgen die worden
aangeboden via het stadsdeel, VCA of organisaties voor taalonderwijs aan migranten. 

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
– een prettige werkomgeving;
– je werkt zelfstandig, je kennis, ervaring en creativiteit komen goed aan bod;
– de ontmoeting met bijzondere vrouwen is inspirerend;
– het werk voor De Kat is zeer dankbaar
– een kleine onkostenvergoeding

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Je draagt bij aan een belangrijk maatschappelijk doel. Je leert heel veel van de ontmoeting met
vrouwen van diverse culturele en maatschappelijke achtergrond. 

WERKTIJDEN
De groep beginners is op dinsdagochtend tussen 9.00 en 11.00. Eventueel is een ander tijdstip
bespreekbaar.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Wij ontvangen graag je CV en een korte motivatie per email: info@vrouwenruimtedekat.nl.
Er is een gesprek met een bestuurslid en een van de andere docenten.