Eva Witteman

Docent Nederlands voor beginners

Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam en ik woon er nog steeds.

(Bijna) mijn hele werkzame leven was ik griffier bij strafzaken op de rechtbank In Amsterdam. Sinds een paar jaar ben ik met pensioen.
Taal heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven.

In mijn werk was taal het communicatiemiddel bij uitstek.

Beheersing van de Nederlandse taal helpt vrouwen om te kunnen meedoen in onze samenleving en om weerbaar en onafhankelijk te worden.

Ik wil daar graag aan bijdragen, reden waarom ik in oktober 2021 bij De Kat ben komen werken als docent.

Het contact met de cursisten en hun onderlinge gesprekken, soms met handen en voeten of in een tussentaal., maken het lesgeven ook voor mij interessant en soms zelfs ontroerend.