Madelon Meijer

Algemeen bestuurslid 

Ik woon alweer een aantal jaar met veel plezier in Oost. Ik werk met veel plezier als beleidsadviseur landbouw en voedsel voor Oxfam Novib. Daar houd ik me al jaren bezig met armoedebestrijding en het opkomen voor vrouwenrechten wereldwijd. Daarnaast zet ik me graag in voor dezelfde thema’s in ‘mijn eigen achtertuin’, stadsdeel Oost dus. Ik geloof sterk in het belang van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van vrouwen voor zowel hun persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling, alsook de positieve bijdrage die dat levert aan het gezinsleven en de bredere gemeenschap. Ik vind de positieve insteek van vrouwen centrum De Kat geweldig: het richt zich op de kracht en mogelijkheden van vrouwen, op het aangaan van de dialoog en identificeren van overeenkomsten. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Wees welkom en groei mee!