Willemijn van Vlerken

Docent Nederlands voor licht-gevorderden 

Ik ben Willemijn van Vlerken, geboren in Brabant maar sinds mijn 25e jaar met veel plezier wonende in Amsterdam. Ik ben altijd werkzaam geweest in de jeugdzorg en in de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar ik opvoedondersteuning gaf aan ouders met kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Sinds de herfst van 2019 geef ik op woensdagochtend Nederlandse les aan een groep vrouwen die het Nederlands al enigszins beheersen. Ik vind het fijn om door middel van de taal vrouwen te steunen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. En ik word rijker door te leren van andere culturen.

Taal verbindt en verrijkt!