Over Stichting Vrouwenruimte De Kat

Stichting Vrouwenruimte De Kat

Stichting Vrouwenruimte De Kat is een organisatie voor en door vrouwen in Amsterdam-Oost. Wij zijn gevestigd in de Dapperbuurt, vlak bij de Dappermarkt. Alle vrouwen uit heel Amsterdam zijn welkom bij De Kat.

De Kat heeft als doel om vrouwen met diverse achtergronden samen te brengen en de emancipatie, zelfredzaamheid en participatie van vrouwen te verbeteren. De Kat draagt door haar feministische verleden zorg voor vrouwen die in de 21-e eeuw nog steeds te maken hebben met ongelijkheid.

Vrouwen uit zeer diverse landen, waaronder Marokko, Egypte, China, Hongkong, Turkije, Rusland, Colombia, Ecuador, Bosnië, Slovenië, Azerbeidzjan, Bulgarije, Frankrijk, Spanje, Polen, Singapore, Chili, Nepal, Argentinië, Pakistan en de Filipijnen, nemen deel aan de activiteiten van De Kat.

Naast taallessen bieden wij ook praktische informatie, voorlichting en bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Er wordt serieus gewerkt, maar er wordt ook veel gelachen. De sfeer is gezellig en ontspannen.

Ons Team

Klik hieronder voor het overzicht van onze geweldige vrijwilligers!

In het Kathuis heerst een prettige, informele sfeer waarin wij respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat alle bezoekers van het Kathuis zich veilig voelen. Wij hebben dan ook een aantal afspraken vastgesteld, waarover u hieronder meer leest.


Gedrags- en huisregels

Wij hebben Gedrags- en huisregels vastgesteld waar iedereen die in het Kathuis komt zich aan moet houden. Deze regels gaan over het schoon en netjes houden van de ruimte, maar ook over hoe wij met elkaar omgaan. Zo worden beledigende of discriminerende opmerkingen niet getolereerd en zijn er regels voor het omgaan met kinderen.

Klik hier om naar de Gedrags- en huisregels te gaan.


Meldcode

Het Stadsdeel heeft een actief beleid om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en als dat nodig is in actie te komen om het geweld te laten stoppen. Wij vinden het belangrijk om daar aan mee te werken. De vrijwilligers van stichting De Kat worden aangemoedigd om actie te ondernemen als ze ongerust zijn over de thuissituatie van vrouwen en kinderen die in het Kathuis komen. Dat is niet gemakkelijk en natuurlijk moet er uiterste zorgvuldigheid zijn. Wij hebben daarom een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld vastgesteld. Deze houdt concreet in dat vrijwilligers die zich zorgen maken over de thuissituatie van vrouwen en/of kinderen, advies kunnen vragen aan de vertrouwenspersoon van het Kathuis. De vertrouwenspersoon zal samen met de vrijwilliger bespreken of een melding bij de aandachtsfunctionaris van het Stadsdeel nodig is. Als dat wordt besloten is de melding vanaf dat moment in handen van professionele hulpverleners.

Klik hier om naar de Meldcode te gaan.


VOG

Alle vrijwilligers die met kinderen (tot 18 jaar) werken, zijn verplicht een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben.

Vrijwilligers die met kinderen werken en door Stichting Vrouwenruimte De Kat worden aangesteld, komen in aanmerking voor de Regeling Gratis VOG. Hierover worden bij de aanstelling nadere afspraken gemaakt.


Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Stichting De Kat is Monique Ruimschotel. Zij is te bereiken via info@vrouwenruimtedekat.nl

Monique is bereikbaar voor bestuursleden, vrijwilligers en bezoekers van de Stichting Vrouwenruimte De Kat die advies of een vertrouwelijk gesprek willen hebben over de veiligheid in de Vrouwenruimte de Kat of zich zorgen maken over de thuissituatie van één van de bezoekers.


Klachten

Voor klachten kunt u terecht bij de docenten en/of activiteitenbegeleidsters. Of mail naar info@vrouwenruimtedekat.nl.