Protocol ruimte De Kat

Protocol regels Stichting Vrouwenruimte De Kat, vanaf 28 november 2021


Richtlijnen van het RIVM zijn voor iedereen die De Kat binnenkomt leidend.

 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend.

 • > Docenten en cursisten houden anderhalve meter afstand van elkaar.
 • > Dit geldt ook voor volwassenen onderling die bij de Kat een activiteit volgen dan wel geven.
 • > Iedereen wast bij binnenkomst zijn handen 20 seconden. In ieder geval ook na toiletbezoek. Gebruik van het toilet s.v.p. alleen bij uitzondering!!
 • > De Kat stelt zeep en papieren handdoeken ter beschikking.
 • > We schudden geen handen.
 • > We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • > We zitten niet aan ons gezicht.
 • > Wanneer een deelneemster gedurende de les/activiteit klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat zij naar huis.
 • > Een vrijwilligster/deelneemster met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis, bij:
  •  – Moeilijk ademen/benauwdheid.
  •  – Een vrijwilligster/deelneemster met koorts boven 38 °C blijft thuis.
  •  – Een vrijwilligster/deelneemster moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar De Kat komen als zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • > Als iemand in het huishouden van de vrijwilligster/deelneemster koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de vrijwilligster/deelneemster ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de vrijwilligster/deelneemster weer naar De Kat komen.
 • > Als iemand in het huishouden van de vrijwilligster/deelneemster getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet zij wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • > Bij ziekte van vrijwilligers geldt de normale procedure van melden zoals overeengekomen in de vrijwilligersovereenkomst.

 

Hygiëne regels en 1,5 meter in de Kat zijn voor iedere bezoeker van het Kathuis van toepassing.

 • > De maximale groepsgrootte binnen de Kat is zeven, i.c. in het klaslokaal mogen inclusief de docent acht mensen aanwezig zijn.
 • > Bij binnenkomst en vertrek is een gezichtsmasker verplicht, zittend aan tafel mag het mondkapje tijdens de lessen af.
 • > In het kantoor mag één persoon tegelijkertijd zijn.
 • > Bij inschrijving en afrekenen blijven de deelneemsters buiten in de gang voor het kantoor.
 • > De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • In de keuken liggen papieren handdoeken en oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)).
 • > Er mag geen koffie of thee gezet worden of eten uitgedeeld. Cursisten en vrijwilligsters kunnen hun eigen drinken meenemen en nuttigen. Geen resten achterlaten ook niet in de afvalbak!
 • > Bij binnenkomst van de grote kamer wassen deelneemsters en vrijwilligster hun handen met water en zeep.
 • > Deelneemsters en vrijwilligers/docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)) af, en herhalen dit bij het verlaten van de ruimte.
 • > Doekjes meteen in de prullenmand doen. Deze dient iedere dag verschoond te worden.
 • > Lucht de ruimte tussen (indien mogelijk ook tijdens) de lessen zoveel mogelijk door.
 • > Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld hoeven te worden.
 • > Zorg ervoor dat je als docent zo weinig mogelijk rondloopt tijdens een les.
 • > Vanaf de ingang wordt een looppad van 1,5 meter afgeplakt en een looproute binnen de Kat.
 • > Bij aankomst en vertrek gaat iedereen apart naar binnen/buiten met een mondkapje op.
 • > Kopieermachine en kasten worden door iedere docent afzonderlijk na gebruik met desinfecterende spray afgenomen.