Vertrouwenspersoon Stichting Vrouwenruimte De Kat

Vertrouwenspersoon Stichting Vrouwenruimte De Kat

Heb je een probleem in de thuissituatie? Maak jij je weleens zorgen over de thuissituatie van een van onze vrouwen of een van de kinderen? Of heb je een “niet-pluis” gevoel? Blijf er niet mee rondlopen! Bespreek je zorgen met onze
vertrouwenspersoon. Samen bekijken we wat er met deze zorgen moet/ kan gebeuren.

Vertrouwenspersoon van Stichting De Kat is Monique Ruimschotel. Zij is te bereiken via info@vrouwenruimtedekat.nl

Vertrouwenspersoon: 

 biedt een luisterend oor;
 is er voor de vrijwilligers én alle Katvrouwen;
 behandelt iedereen gelijk;
 is aanspreekbaar voor iedereen binnen De Kat (vrouwen, bezoekers en
vrijwilligers);
 zorgt ervoor dat het onderwerp huiselijke geweld en/of kindermishandeling
bespreekbaar wordt binnen De Kat;
 houdt het onderwerp levendig;
 houdt nauw contact met de vrijwilligers en professionals;
 gaat zorgvuldig met de signalen om en onderneemt actie als dat nodig is;
 is op de hoogte van de 5 stappen van de meldcode.

Deel je je zorgen liever direct met een professional? Dat kan!

Gegevens professional:

Maatschappelijk werkster Dynamo:
Wilma van der Camp
Telefoon: 06 16077835 l 020 4620300 (algemeen nummer Dynamo)
Email: wcamp@dynamo-amsterdam.nl