Bestuursleden

Monique Ruimschotel
Voorzitter
Michaëla Coenraads
Penningmeester ad interim
Madelon Meijer
Algemeen bestuurslid
Tineke Koopman
Secretaris